Taniec

4 - Zako+äczenie roku 2019

Na tańcach dzieci zdobywają wiele nowych umiejętności. Poznają wybrane kroki taneczne, polskie tańce ludowe i narodowe, ćwiczą z rekwizytami, improwizują ruchowo, tańczą w różnorodnych rysunkach przestrzennych, ilustrują ruchem piosenki i utwory muzyczne, bardzo często wybrane z muzyki klasycznej.

 

Zajęcia taneczne odbywają się raz w tygodniu. Starsza grupa jest na nie dzielona na dwie mniejsze. „Tańce” są zajęciami, które przygotowują dzieci do występów muzycznych i teatralnych.