Rekrutacja

Szanowni Rodzice.

Od 1 do 31 marca 2022 r. trwa w naszym przedszkolu nabór na nowy rok przedszkolny.
Przedszkole przeprowadza rekrutację na podstawie złożonej przez rodziców  Karty zgłoszenia dziecka do przedszkola, oraz na podstawie rozmowy z rodzicami.

Karty, po wcześniejszym, telefonicznym umówieniu się, można składać od poniedziałku do piątku, w g. 8:00 – 16:30, do Siostry Dyrektorki.

Rodzice, którzy chcą aby ich dzieci kontynuowały pobyt w przedszkolu w roku 2022/2023, proszeni są o złożenie DEKLARACJI  O  KONTYNUACJI.

Do pobrania:

KARTA-ZGŁOSZENIA-DZIECKA-2022-23.pdf

DEKLARACJA-O-KONTYNUACJI-2022-23.pdf

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA.pdf

Zasady rekrutacji i pobytu dzieci w przedszkolu – na podstawie Statutu