Patronka przedszkola

Patronka przedszkola – Błogosławiona Maria Angela Truszkowska


patronka_przedszkola_sw_Błogosławiona-Maria-Angela-Truszkowska
Urodziła się 16 maja 1825 r. w Kaliszu jako pierwsze z siedmiorga dzieci Józefa i Józefy Truszkowskich. Na chrzcie św. otrzymała imiona Zofia Kamila.
Żyjąc w ciszy rodzinnego domu, w sercu młodej Zofii rodzi się pragnienie by poświęcić swoje życie na służbę Bogu.
Gdy w 1854r. zaczęto w Warszawie organizować Stowarzyszenie Pań Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo przy kościele Św. Krzyża, Zofia Truszkowska włącza się w jego działalność. Nie potrzebuje dużo czasu by zorientować się, że podanie ubogiemu dziecku kawałka chleba nie wystarcza.
Widzi dalej i zauważa, że potrzebna jest także opieka duchowa. Wkrótce Zofia staje się jedną z najaktywniejszych członkiń Stowarzyszenia. Wynajmuje mieszkanie na poddaszu i tam gromadzi bezdomne sieroty i staruszki. Wówczas instytucja Panny Truszkowskiej otrzymuje nazwę „Zakład św. Feliksa”.
W lipcu 1855r. Zofia przenosi się na stałe do Zakładu. Poświęca się całkowicie wychowaniu dzieci i opiece nad staruszkami. Oddaje się pod opiekę Matki Bożej Częstochowskiej w dniu 21 listopada 1855r. i przyjmuje habit tercjarski. Wraz z przyjęciem habitu otrzymuje nowe imię s. Angeli. Tę datę Siostry Felicjanki uważają za datę powstania Zgromadzenia.


Na szckaplicazególną uwagę zasługuje bogate życie wewnętrzne M. Angeli. Wielką radością wypełniło się jej serce, gdy w 1881r. Zgromadzenie otrzymało przywilej całodziennej nieustającej adoracji Najświętszego Sakramentu. Nabożeństwo do Chrystusa Eucharystycznego i do Niepokalanego Serca Maryi stanowiło centrum jej życia.
Doczekała również radosnej chwili zatwierdzenia przez Kościół założonego przez siebie Zgromadzenia Sióstr Felicjanek. Miesiąc przed śmiercią ks. bp Jan Puzyna wręczył jej dekret Stolicy Świętej zatwierdzający Zgromadzenie.


Matka Maria Angela zmarła 10 października 1899r. w Krakowie. W dniu 18 kwietnia 1993r. w Rzymie Ojciec Święty Jan Paweł II ogłosił ją błogosławioną.
Święto Błogosławionej Marii Angeli Truszkowskiej obchodzone jest w Kościele 10 października.