Maryja Zajęcia 1 Bal Zima Jeże Święto NIepodległości zakończenie roku Matka Angela Zima

Jeżyki

Grupa „Jeżyków’’ to 24 radosnych dzieciaków w wieku 3,4 lat. W naszej grupie jest 6 dziewczynek i 18 chłopców.Tą wesołą gromadką w przedszkolu…

czyt_wiecej_03

Misie

Nasza Misiowa grupa to 5-6 latki. Jest nas wszystkich 25.

czyt_wiecej_05

Aktywność dzieci

To co robimy

na_front

W Przedszkolu Sióstr Felicjanek, nasze przedszkolaki w każdy piątek spotykają się z panią Moniką, która prowadzi zajęcia z gimnastyki. Wcześniej oglądał nas pan doktor ortopeda. Wiemy ,że mało ruchu i długie siedzenie przed telewizorem lub komputerem nie jest dobre dla naszego kręgosłupa. Zobacz więc co robimy na zajęciach z gimnastyki .

1. Kształtujemy nawyk prawidłowej postawy ciała.
2. Wzmacniamy mięśnie odpowiedzialne za utrzymanie poprawnej postawy ciała: mięśnie prostownika grzbietu, krótkie mięśnie przykręgosłupowe, mięśnie ściągające łopatki, mięśnie brzucha i mięśnie pośladkowe.
3. Wzmacniamy mięśnie odpowiedzialne za utrzymanie łuków i decydujące o wydolności stóp. Uczymy się prawidłowego stawiania stóp w chodzie , biegu czy stania.
4. Zwiększamy ogólną sprawność fizyczną.

Zobacz więcej…

13 - Imieniny Przedszkola 2019

 

Zabawa w teatr to nie szkoła aktorstwa, lecz szkoła życia
Naszą troską jest stwarzanie dzieciom wielu okazji do zabawy w teatr, oglądania teatrzyków lalkowych, spektakli w wykonaniu aktorów w prawdziwym teatrze.
Zabawy w teatr dają dzieciom radość i zapewniają rozwój. Przedszkolak angażując się w zabawy w teatr, robi to, ponieważ sprawia mu ogromną radość i przyjemność. Dzieci grając przedstawiają kogoś, kim nie są, wymyślają zdarzenia i postacie po to, żeby lepiej zrozumieć wszystko, co je spotyka i jeszcze może spotkać. Edukacja teatralna pozwala wychować aktora i widza, który będzie odczuwał potrzebę kontaktu z teatrem, będzie reagował na barwę, muzykę, światło, piękno słowa i ruchu. Przedszkolak w zabawie raz jest jej reżyserem, innym razem aktorem, a także widzem. Wszystkie działania teatralne mają na celu ćwiczenie pamięci i dykcji, wzbogacanie słownictwa i rozwijanie swobodnych wypowiedzi dzieci.
Zobacz więcej…

Dreaming

Muzyka i zajęcia muzyczno – ruchowe są ważną częścią wychowania przedszkolaków. Odgrywają one ważną rolę w ich rozwoju fizycznym, emocjonalnym, intelektualnym i estetycznym.

Rytmika – w odróżnieniu od innych łódzkich przedszkoli – odbywa się w naszym przedszkolu dwa razy w tygodniu. Młodsza grupa ma zajęcia półgodzinne (a nie jak zazwyczaj 20-minutowe), a starsza 45-minutowe (a nie półgodzinne).

Wydłużony czas lekcji pozwala na dokładne dopracowanie piosenek i zabaw ruchowych.

Przedszkole jest wyposażone w bogaty zestaw instrumentów perkusyjnych i dzieci z zaangażowaniem uczą się gry na nich.

Zobacz więcej

 

 

 

Na tańcach dzieci zdobywają wiele nowych umiejętności. Poznają wybrane kroki taneczne, polskie tańce ludowe i narodowe, ćwiczą z rekwizytami, improwizują ruchowo, tańczą w różnorodnych rysunkach przestrzennych, ilustrują ruchem piosenki i utwory muzyczne, bardzo często wybrane z muzyki klasycznej.

Zajęcia taneczne odbywają się raz w tygodniu. Starsza grupa jest na nie dzielona na dwie mniejsze. „Tańce” są zajęciami, które przygotowują dzieci do występów muzycznych i teatralnych.

Kid

W każdy poniedziałek i czwartek grupa Misiów spotyka się z panem Łukaszem Michalczykiem, który prowadzi zajęcia z języka angielskiego.

Dzieci uczą się podczas twórczej zabawy, która aktywizuje nowe słowa i zwroty wizualnie, słuchowo i ruchowo. Piosenki pozwalają dzieciom „osłuchać się” z oryginalnym angielskim akcentem, gry ruchowe, współzawodnictwo, wyścigi pomagają zapamiętać i utrwalić naszym przedszkolakom wprowadzone słownictwo. Lektor wspiera i stale pobudza naturalną ciekawość dzieci.

Dreaming

W naszym przedszkolu kładziemy duży nacisk na prawidłowy rozwój językowy dzieci. Mają one dużo okazji aby swoją mowę kształtować, poszerzać słownictwo, wykorzystywać słowo podczas zabaw z rówieśnikami i wykonywania zadań. Dzieci, które mają problemy, mogą uczestniczyć w indywidualnych zajęciach z panią Małgosią, która jest logopedą. Na przełomie września i października przeprowadzane są badania przesiewowe i na ich podstawie podejmowana jest terapia. Zajęcia odbywają się jeden raz w tygodniu ale jeśli zachodzi potrzeba mogą odbywać się częściej. Dzieci pracują pojedynczo lub w parach, ok. 30 min ( jest to uzależnione od możliwości dzieci). Podczas ciekawych zabaw wykorzystywane są gry planszowe, kolorowe obrazki, rebusy sylabowe i obrazkowe, słomki, bańki mydlane, specjalne fleciki do ćwiczeń oddechowych, nagrane odgłosy przyrody, ćwiczenia grafomotoryczne i wiele innych.

 

Personel przedszkola

Poznaj osoby służące dzieciom

Wychowanie w naszym przedszkolu opiera się na zasadach ewangelicznych, by dzieci wzrastały w atmosferze miłości i przebaczenia.W duchu bł. Marii Angeli Truszkowskiej – troszczymy się by „Bóg był bardziej znany kochany i wielbiony”. Wspomagają nas w tym:

Nasza Misja

Nasze cele
Przedszkole im. Błogosławionej Marii Angeli Truszkowskiej w Łodzi jest prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Świętego Feliksa z Kantalicjo (siostry felicjanki). Odpowiadając na potrzeby środowiska podejmujemy, w duchu wartości katolickich, pracę wychowawczo – dydaktyczną z dziećmi w wieku przedszkolnym. Stwarzając klimat miłości i szacunku wspieramy rozwój osobowy i religijny dziecka. Towarzyszymy naszym wychowankom w radosnym poznawaniu Boga i odkrywaniu darów Jego miłości. Wspieramy Rodziny w wychowaniu i prowadzeniu dzieci do wiary. Podstawą realizowanego przez nas procesu wychowawczo– dydaktycznego jest stałe odniesienie do Boga w modlitwie i kontakcie ze Słowem Bożym.
Naszą misję chcemy osiągnąć poprzez:

  • Zgodne współistnienie i współpracę całego personelu przedszkola oraz jego formację chrześcijańską
  • Tworzenie klimatu wzajemnej życzliwości i pomocy
  • Wspieranie Rodziny w przekazywaniu wiary i w działaniach wychowawczych
  • Troskę o harmonijny i wszechstronny rozwój każdego dziecka

Zobacz Statut Przedszkola

Galeria

Spotkanie integracyjne Jedlicze 2014
[gallery columns="4" ids="6175,6179,6180,6182,6183,6184,6186,6187,6188,6189,6190,6191"]

Map

Kontakt

Skontaktuj się z nami
Przedszkole Sióstr Felicjanek
Im. Bł. Marii Angeli Truszkowskiej


facebook_03

91-849 Łódź, ul. Jonschera 25
Tel.: 42 661 26 33
e-mail: felicjanki@archidiecezja.lodz.pl
Inspektor Ochrony Danych (IOD) kontakt: inspektorodo.felicjanki@wp.pl

Nr konta bankowego przedszkola:
95 10 50 14 61 10 00 00 22 86 37 73 59

przedszkole

Wyślij

Skrócona klauzula informacyjna 

Informuje się, iż:
1) Administratorem danych osobowych Pani/Pana lub dziecka jest w Przedszkolu Sióstr
Felicjanek, im. bł. Marii Angeli Truszkowskiej, ul. Jonschera 25, 91-849 Łódź.
2) Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się przez e-mail:
inspektorodo.felicjanki@wp.pl.
3) Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, do ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzanie, a także prawo do wniesienia
sprzeciwu oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach
ochrony danych osobowych, czyli Kościelnego Inspektora Ochrony Danych lub Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a także inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z
obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego lub prawa kanonicznego.
4) Więcej informacji u Administratora.


Nasi Partnerzy

wspolpraca_03
wspolpraca_04
wspolpraca_05
wspolpraca_06
wspolpraca_08
wspolpraca_09
wspolpraca_10
wspolpraca_11
wspolpraca__1_12
wspolpraca_12
wspolpraca_1111_14
wspolpraca_1111_15